We Are Stronger: €15.000

Actie Sint-Maarten

Begin september raasden er verschillende orkanen over het Caribische eiland Sint-Maarten. De schade was enorm. Complete wijken werden weggevaagd. De Ladies’ Circle Nederland en de Nederlandsche Tafelronde zijn direct samen de actie: We Are Stronger gestart om geld op te halen voor wederopbouw.

Onder andere zijn er speciale ‘We Are Stronger’-pinnetjes verkocht en kwamen er donaties van verschillende Circles en Tafels. Ook ging de opbrengst van de NTR-schoenen naar het goede doel.

Eindstand

De actie is nu afgesloten en totaal is er nagenoeg €15.000 euro opgehaald!

Het geld dat door de leden van de Nederlandsche Tafelronde en Ladies’ Circle Nederland is opgehaald, zal door Tafelronde 176 Curaçao in samenwerking met lokale contactpersonen duurzaam ingezet worden.