Archief Jaarverslagen

Hieronder treft u een overzicht aan van de meest recente jaarverslagen.

2015-2016

De Tafelreis

Het jaar van “De Tafelreis”, Tafelen is een verzameling van mooie herinneringen.

Mijn mooiste verzameling is die van mooie herinneringen en dat is wat je met Tafelen doet. Je ontmoet mensen die je anders niet gekend zou hebben en je komt op plaatsen waar je anders nooit geweest zou zijn, stuk voor stuk herinneringen voor het leven die je maakt op je Tafelreis.

Na een prachtige AGM in Alkmaar ging de reis van start. Een reis door het land en over de wereld.  Een jaar waarin we met het HB meer dan 100 Tafels bezocht zijn, mooie, unieke avonden waarin we de energie van het Tafelen hebben mogen meemaken.

Als goede doel bleef Stichting Jarige Job als nationaal doel gesteund met wederom een “Jarige Job Dag” waar 60 Tafels zich voor inzetten. En als internationaal serviceproject werd Freedom Through Education (FTE) gecontinueerd. In januari zijn we met 13 Tafelaars naar India gegaan om met eigen ogen te zien wat voor fantastische scholen mede dankzij Round Table India gebouwd zijn. Daarnaast hebben we met onze prachtige actieve Tafelraad een Champagne project georganiseerd ten bate van FTE.

Het jaar stond ook in het teken van een nieuw secretariaat, waar we het jaar hiervoor afscheid hadden genomen van Lies Schuuring-Rab zijn we uiteindelijk uiterst gelukkig met haar opvolgster Leonie Medema.  Naast de ondersteuning van het vernieuwde secretariaat zijn door onze secretaris Jochem Sluis sinds lange tijd de statuten en richtlijnen aangepast, zoals ze heden ten dagen worden gebruikt.  De halfjaarlijkse op donderdagavond 19 was qua opkomst wederom een geweldig succes met 350 Tafelaars in een kerk in Wassenaar was het een avond vol reuring.

De Tafelreis werd kracht bijgezet met een legendarisch bezoek van de Tafelraad aan de mooiste Tafellocatie ter wereld in Het Rabot te Gent (België) en met een bezoek aan de Central Tablers Meeting (CTM) te Luxembourg met 46 Nederlandsche Tafelaars, een ongekend aantal. Hier hebben we met trots de award: “Association of the Year” in ontvangst mogen nemen voor het Tabler for Tabler project van voorgaand jaar.

De Nederlandsche Tafelronde is een club jonge ondernemende heren, op zoek naar innovatie en vernieuwing en gaat met zijn tijd mee. En zo werd er onder ons motto “Adopt, Adapt, Improve” voor het eerst geen ledenboekje gedrukt en werd er een volledig nieuwe Tafel-app (TAPP) ontwikkeld met vele functionaliteiten ter ondersteuning van Tafels en Tafelaars.

Helaas waren er ook mindere momenten te beleven en hebben we afscheid moeten nemen van zeer gewaardeerd erelid Willem Cense. Daarnaast hebben we helaas voor het eerst in het bestaan Het Wezenfonds in werking moeten stellen. Tafelaar Rob Cuijpers van Tr96 Heerlen overleed op 39-jarige leeftijd. Het wezenfonds werd in werking gesteld. Het was hartverwarmend om te zien hoe we er als Tafelaars voor elkaar zijn, de steun die geboden werd en de giften die binnen kwamen, die zijn dochter Kiki op 21-jarige leeftijd uitgekeerd zal krijgen ter nagedachtenis van haar vader, een fantastische man, een prachtige Tafelaar.

De laatste week van het bestuursjaar werd er na 10 jaar weer een Bicycletour georganiseerd voor 20 Indische Tafelaars. Al fietsend van Tafel naar Tafel, genoten zij  met ons aan hun zij van de Nederlandsche cultuur en natuur en van het Nederlandsche Tafelen. Net zoals het Tafeljaar eindigde die reis op de AGM te Utrecht.

Het einde van een reis, het begin van een jubileumjaar. Op de 70e AGM werd het 70-jarig bestaan van onze prachtige vereniging gevierd, daar waar het op 7 juni 1946 allemaal ooit begonnen is in Utrecht. In het prachtige, klassieke postkantoor op Neude waren 350 Tafelaars waarvan 50 internationale gasten uit 20 verschillende associaties aanwezig om een memorabel jaar uit en een jubileum jaar in te luiden.  De reis vloog voorbij, met mooie bezoeken aan Tafels en Tafelaars met Tafelaars nationaal en internationaal, een reis om nooit te vergeten. Heel Tafelend Nederland dank voor jullie gastvrijheid, voor jullie memorabele avonden, voor jullie ongeëvenaarde energie en bovenal voor jullie fijne Tafelvriendschappen. Het was me een ongelooflijk genoegen om jullie president te mogen zijn. Ik heb er “kei” van genoten.

Fer van den Hurk, Tr73 Oss President NTR 2015-2016 Motto: “De Tafelreis: Tafelen is een verzameling van mooie herinneringen!”

2014-2015

Hollandsch Tafelen

Het bestuursjaar 2014-2015 stond geheel in het teken van het “Hollandsch Tafelen”. Tafelen gebeurt namelijk hoofdzakelijk in ons mooie Holland, Het hoofdbestuur had daarom de focus dit jaar op de “Hollandsche” Tafels. Het heeft de mooie taak gehad om veel Tafels te bezoeken, maar vooral om Tafelaars uit te dagen verder te kijken dan de eigen lokale Tafel en vaker een District, national of internationaal evenement te bezoeken. Met dank aan alle Tafelaars in het land is het “Hollandsch Tafelen” een groot succes geworden.

Dit jaar zijn we samen met het de Tafelraad begonnen met het stellen van individuele doelen. Motto: Als je de lat hoog genoeg legt, kun je er altijd nog onderdoor lopen. Gedurende het jaar zijn deze doelen steeds geëvalueerd en zijn vele doelen behaald. Ik wil alle Distrcitsvoorzitters en hun besturen dan ook hartelijk danken voor de inzet. Het traditionele Tafelraadsweekend is een van de hoogte punten van het jaar geweest. “Hollandsch Tafelen in optima forma. Tafelen gebeurt lokaal . In dit bestuurjaars is er een visie ontwikkeld met betrekking tot de Tafelbezoeken. Ieder jaar zullen er door het Hoofdbestuur minimaal 60 Tafels worden bezocht, zodat iedere Tafel minimaal eens per 3 jaar zal worden bezocht door een lid van het Hoofdbestuur. Dit jaar zijn er alleen al door het Hoofdbestuur meer dan 90 Tafels bezocht. Bijzonder en mooi om te zien hoe iedere Tafel zijn eigen DNA en traditie’s kent. Ieder bezoek was een feest en ik wil iedere Tafel bedanken voor zijn gastvrijheid en mooie verhalen. In totaal zijn er dit jaar 144 Tafels bezocht door Hoofdebestuur en Tafelraad.

8 november 2014 stond bij ruim 500 Tafelaars “Landelijke Jarige Jobdag” in de agenda. We hebben op deze dag een unieke prestatie neergezet door met al deze Tafelaars ruim €85.000 aan goederen in te zamelen voor Jarige Job. Naast dit geweldige resultaat ben ik vooral trots op de inzet van alle Tafelaars om dit tot een succes te maken. Nooit eerder waren zoveel Tafelaars op 1 dag op de been voor hetzelfde doel. Wederom een mooi voorbeeld van “Hollandsch” Tafelen.

Donderdag 13 november vond dit jaar de Halfjaalijkse Vergadering plaats in Zoetermeer. De heren van TR114 Zoetermeer hebben er werkelijk alles aan gedaan om er een succes van de maken en dat is gelukt. 200 Tafelaars, Snowworld Zoetermeer, een unieke openingsact, “Stafborrel” en een goede, vlotte vergadering waren de ingrediënten van de zeer succesvolle Halfjaarlijkse 2014.

In het kader van Adopt, Adapt, Improve is er dit jaar een nieuwe “moderne” ledendas, ontworpen, waarbij de traditionele kleuren (oranje-wit) zijn behouden. Tevens is er dit jaar ook een echte “Hollandsche” das ontworpen. Deze licht-blauwe das ,met subtiel logo, is zo gemaakt, dat deze dagelijks kan worden gedragen. Het doel hiervan is om de onderlinge herkenbaarheid te vergroten en elkaar ook buiten de Tafel te ontmoeten.

Voor het eerst sinds 2012 wordt er aan de oprichting van 2 nieuwe Tafels gewerkt. Een 4e Tafelronde in Utrecht en Tafelronde Wijchem zullen hoogstwaarschijnlijk in 2015-2016 worden gecharterd.
Op 6 juni vond de AGM plaats in Alkmaar. TR190 Alckmaer heeft hierbij veel werk verzet en het thema “Circus,Circus” op alles toegepast. De vergadering is naar zeer grote tevredenheid verlopen en ging gepaard met een lach en een traan. Tijdens de AGM is Jeroen de Graaf benoemd als erelid van de NTR. Als Nationaal President en Internationaal President heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de NTR.

2014-2015 was ook in een ander opzicht een bijzonder jaar. Wij hebben op de AGM in Alkmaar na 24 jaar afscheid genomen van onze steun en toeverlaat Lies. Vanaf 1991 betrokken bij onze mooie vereniging als administrateur/permanent secretariaat van de Nederlandsche Tafelronde. Vanaf de start van de NTR tot en met zijn dood in 1981 heeft haar vader, Cor Rab, dit gedaan, en daarna nog twee jaar door haar moeder, Ans Rab. Dus met uitzondering van een tussenpauze van 8 jaar heeft de Familie Rab al bijna 70 jaar de administratie van de Nederlandsche Tafelronde beheerst. We kunnen met een gerust hart zeggen dat Lies de afgelopen 24 jaar als ‘het geweten van de Nederlandsche Tafelronde’ heeft gefunctioneerd. Trudy van der Werff is haar opvolgster en zal voortaan alle secreariele zaken op haar nemen

De World Meeting op Mauritius is normaliter al een bijzonder evenement, met Tafelaars uit meer dan 40 landen bij elkaar. Dit jaar was voor de Nederlandsche Tafelronde extra bijzonder. Ons service project: Help the Phillipines werd verkozen als Internationaal Serviceproject van het jaar. Ook hier zijn weer internationale vriendschappen geboren, ”Meeting old friens, for the first time”

De Central Tablers Meeting werd dit jaar gehouden in Ravenna (Italië) en ook hierbij werder er “Hollandsche” records gebroken. De jongste Tafelaars uit de Districten DVII t/m DXIV mochten dit jaar mee en het was een groot succes. Met 21 Tafelaars was Nederland aanwezig op de CTM. (Internationale) vriendschappen zijn geboren en de verhalen zullen iedere jaar alleen maar mooier worden. Alle CTM’ers hierbij bedankt voor al deze mooie momenten die we samen hebben beleefd.

Tijdens EMATM 2015 op Cyprus heeft de NTR de award gewonnen voor EMA Service-project van het jaar 2014-2015. De NTR heeft door de verkoop van rode zwembroeken mede-Tafelaar David Kakon financieel kunnen ondersteunen na een raketaanval op zijn kantoor.
Het Hollandsche bestuursjaar is ten einde, maar met jullie inzet zal de “Hollandsche” Tafelronde voor altijd blijven bestaan.

Mark Vermeulen
National President 2014-2015

2013-2014

Krachtige vriendschap

Het bestuursjaar 2013-2014 had als motto “Krachtige vriendschap”. Krachtige vriend- schap is het fundament waarop onze Tafels zijn gebouwd. Onvoorwaardelijke vriend- schap, wederzijds begrip en vertrouwen zijn fundamentele kernwaarden, die binnen de Nederlandsche Tafelronde hoog in het vaandel staan. In het verlengde van dit jaarthema hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden en zijn nieuwe initiatieven uitgewerkt.

Net als het afgelopen jaar vond de Halfjaarlijkse vergadering plaats op een doordeweekse dag. Op donderdag 14 november 2013 was de Nederlandsche Tafelronde te gast in Emmeloord bij Tafelronde 49 Noordoostpolder. De opkomst was met ruim 260 Tafelaars zeer succesvol.

Een nieuw initiatief dit jaar was de Benjaminstravel, waarbij de jongste Tafelaars de districten uitgenodigd werden om aan een internationaal Tafelronde evenement deel te nemen. In januari 2014 bezochten de Benjamins gezamenlijk de CTM in Hongarije. Bestaande vriendschappen werden bekrachtigd en nieuwe werden gesloten. Een mooi initiatief om jonge Tafelaars kennis te laten maken met internationaal Tafelen.

De AGM vond dit jaar plaats in Huizen en werd georganiseerd door Tafelronde 188. In de haven van Huizen vonden alle activiteiten op loopafstand van elkaar plaats. Met tal van buitenlandse gasten werd een prachtig weekend beleefd. Tijdens de vergadering werden drie belangrijke besluiten genomen.

Oprichting Wezenfonds
De oprichting van het Wezenfonds werd tijdens de vergadering een feit. Helaas gebeurt het gemiddeld één keer per jaar dat ons een actieve Tafelaar ontvalt. Het Wezenfonds zorgt ervoor dat er namens de leden van de Nederlandsche Tafelronde in een dergelijke situatie een krachtig (financieel) gebaar gemaakt wordt richting de kinderen die hun vader verloren hebben.

Freedom Through Education
Voor de komende drie jaar zal de Nederlandsche Tafelronde het project Freedom Through Education (FTE) gaan ondersteunen. Vanuit de gedachte: ‘het einde van armoede begint op school’ is Round Table India in 1998 gestart met een langdurig project waarbij onder andere in nauwe samenwerking met de Nederlandsche Tafelronde scholen in India zijn gebouwd. Wezenlijk onderdeel van het FTE project is de mogelijkheid dat Tafels in India en Nederland gaan ‘twinnen’ en gezamenlijk de nieuwbouw van een school realiseren. Op deze manier zal dit nieuwe internationale serviceproject niet alleen kinderen een kans op onderwijs zal geven, maar zal het ook bijdragen aan krachtige internationale vriendschap.

Splitsing district 13
Tijdens de vergadering is het voorstel tot splitsing van district 13 door de vergadering aangenomen. De twee nieuwe districten (D13 en D14) hebben respectievelijk 10 en 12 Tafelrondes.

Het afgelopen jaar is er één Tafel (TR116 Assen) gesloten, waardoor de Nederlandsche Tafelronde met 193 Tafels is overgebleven. Het ledenaantal is desalniettemin op pijl gebleven en zelfs licht gegroeid. Het jaar stond ook in het teken van de doorontwikkeling van de Tafelronde app, genaamd TAPP. Aan het eind van het jaar was TAPP zowel voor IOS als Android gebruikers voorhanden.

De Nederlandse Tafelronde was het afgelopen jaar internationaal vrij actief. Als grote associatie met een lange historie hebben we veel van onze kennis mogen delen met kleine, hulpbehoevende, associaties. Daar waar de afgelopen jaren met succes Round Table Hungary is ondersteund, heeft de focus het afgelopen jaar vooral op Round Table Tunesië gelegen. Het is mooi om te zien dat de ondersteuning van Nederland geresul- teerd heeft in het opbloeien van deze kleine associatie.

In november 2013 vond in de Filipijnen een grote natuurramp plaats. Tyfoon Haiyan koste aan duizenden mensen het leven en meer dan 1 miljoen mensen raakte dakloos. Op initiatief van Nederland werd in samenwerking met Tafelaars op de Filipijnen een project genaamd ‘Help Philippines’ opgezet. Bijna 5.000 speciale pins werden voor het goede doel verkocht werden. Meer dan 25 associaties ondersteunden dit initiatief, dat uiteindelijk geresulteerd heeft in de bouw van 6 volwaardige huizen op de Filipijnen. Door het project Help Philippines heeft ook Round Table Philippines een enorme boost heeft gekregen.

2012-2013

Aangenaam!

Dit jaar stond in het teken van het motto “Aangenaam!” en het werd ook een uitermate aangenaam jaar! Aangenaam als in leuk, maar ook als uitgestoken hand naar nieuwe leden en op het internationale vlak landen die onze hulp kunnen gebruiken. Ten laatste ook bedoeld als uitnodiging naar andere clubs in Nederland om nader kennis te maken.

Internationaal is het beleid voortgezet waarbij het hoofdbestuur zich naast het in stand houden en versterken van de band met alle landen, de focus legt op landen die onze hulp kunnen gebruiken. Zo heeft De Nederlandsche Tafelronde de Round Table International factuur van Tunesië betaald omdat het land daartoe zelf niet in staat was. Nederland heeft een prominente, actieve rol gespeeld in het versterken van Round Table wereldwijd. En terecht, met een Nederlander als Round Table International president!

We hebben het jaar met nagenoeg evenveel leden afgesloten als waarmee we begonnen. In een tijd dat veel (service) clubs te kampen hebben met afnemende ledenaantallen is dat een goede prestatie. Erg jammer is dat vlak voor de AGM Tafelronde 116 Assen aangaf zichzelf te willen opheffen.

Het verkiezen van serviceprojecten (landelijk en internationaal) is een succes gebleken en heeft een hoop nieuwe inzichten gebracht die de Serviceraad in praktijk brengt. Stichting Make A Memory is gesteund door de serviceraad en TR187 Nuenen en natuurlijk door de vele Tafels die donaties hebben gedaan. Tijdens de halfjaarlijkse vergadering is het project van TR60 Waterland verkozen als nieuw internationaal project: Mashechaba, een weeshuis voor kinderen met AIDS in Zuid-Afrika. Een mooi doel!

Tijdens de AGM werd Stichting Jarige Job verkozen als nieuw nationaal doel. Het magazine is door de PRO dit jaar verder ontwikkeld na de makeover die zijn voorganger de 2 jaar ervoor al had ingezet. De layout is nog verder aangescherpt, en de inhoud is nog meer op een echt magazine gaan lijken: echte persoonlijke Tafelverhalen, afgewisseld met meer luchtige artikelen en natuurlijk verslagen van Tafels. We hebben veel positieve feedback gekregen en dit toont aan dat in dit digitale tijdperk ook een papieren magazine nog erg gewaardeerd wordt.

Het vorig jaar geïmplementeerde nieuwe leden-administratiesysteem heeft zijn nut meer dan bewezen, het is echt een grote stap vooruit gebleken. Niet in de laatste plaats omdat we nu ook in staat waren een telefoon-app te maken die gekoppeld kon worden aan de administratie. Leden hebben nu hun Tafelagenda altijd bij de hand, kunnen Tafelaars digitaal opzoeken en elkaar in beslotenheid berichten sturen. Dit geeft ook veel beter beeld van alle activiteiten in het land; op het moment van schrijven zijn er voor het komend jaar al ruim duizend activiteiten van Tafels ingevuld door secretarissen!

Het jaar werd financieel met een positief resultaat afgesloten. Beter inzicht in de kosten, door zaken te boeken waar ze daadwerkelijk thuishoren, leidde tot een beleid dat bij de huidige tijd past zonder dat we daarvoor veel hebben hoeven in te leveren.

Het was een mooi jaar! Mede namens het gehele HB 2012-2013 daarvoor aan iedereen veel dank! We hebben allemaal veel Tafels bezocht en overal gelachen, geleerd en soms een traantje weggepinkt. Tafelen zoals Tafelen bedoeld is!

2011-2012

Tafelen met Trots

Het jaar motto van de president en zijn hoofdbestuur was dit jaar: ”Tafelen met Trots”. Al vroeg in het Tafeljaar is er steun verkregen bij diverse andere landen om landen die het moeilijk hebben met het aantal leden meer te gaan ondersteunen. Deze zogenaamde ’support needed countries’ hebben dit jaar meer aandacht gekregen en vele malen meer bezoek en ondersteuning van de Round Tables in de wereld gehad. Tijdens de AGM werd de inspanning en de waardering voor de verrichte zaken van ons land goed zichtbaar door de aanwezigheid van maar liefst 17 verschillende landen.

Het jaar werd afgesloten met slechts één lid minder dan het jaar ervoor. Vlak na de peil- datum groeide ons ledenaantal door de charter van Tafelronde 197 Harderwijk. Na twee jaar hard werken en voorbereiden is onze vereniging dan na zeven jaar weer een club Trotse Tafelaars rijker. Er is afscheid genomen van de twee lopende service projecten. Na meerdere evaluaties is er geconcludeerd dat tot onze spijt de samenwerking niet heeft gebracht wat de NTR en de organisaties (Malaria No More en de Bart de Graaff Foundation) hiervan verwacht hadden. Bij andere landen en  bij onze zuster organisatie ’Ladies Circle’ worden de serviceprojecten door de leden tijdens de AGM bepaald middels een verkiezing. Nadat de Serviceraad zogenaamde randvoorwaarden heeft vastgesteld, hebben vier projecten tijdens de AGM een presentatie gehouden. Het winnende nieuwe service project voor te minste het komende jaar is: Make a Memory.

Door de snelle ontwikkelingen van vandaag de dag is het noodzakelijk gebleken om een aantal zaken te moderniseren, waardoor de vereniging een hedendaagse uitstraling blijft behouden. De website (juni 2011) is hier de aftrap van geweest. Door de nieuwe stijl is het mogelijk om ook op sociaal media met de tijd mee te kunnen. De gebeurtenissen binnen de Tafel worden nog steeds middels het mooie magazine kenbaar gemaakt. Een laatste grote wijziging is het lanceren van het nieuwe ledenadministratiesysteem (juni 2012). Het draagt bij aan een betere online (en in de toekomst ook mobiele) presentatie van het Tafelnieuws en de ledenadministratie. De Districtsvoorzitters zijn meer betrokken geworden als  bestuur van de vereniging en zullen ook veel profijt van dit systeem ondervinden. Tevens is er meer budget vrijgemaakt voor de Districten.

De administratie is dit jaar verder geprofessionaliseerd. Door de kosten te boeken op de posten waar  ze thuis horen, wordt het meer inzichtelijk waar daadwerkelijk de knelpunten zitten. Dit jaar is ook een extra donatie aan het Hulpfonds gedaan. Kortom er is terug gaan  naar de  basis  in meerdere  opzichten, zodat in de toekomst ook door onze (klein) kinderen getafeld kan worden met Trots.