Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip is één van de vier doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde (NTR). Op lokaal niveau geven Tafels invulling aan deze doelstelling door bijvoorbeeld het bezoeken van Euro- en numbermeetings, of door samen met een buitenlandse Tafel een serviceproject te ondersteunen. Op landelijk niveau geeft het Hoofdbestuur invulling aan deze doelstelling door contacten te onderhouden met de hoofdbesturen van buitenlandse associaties.

Uitgangspunten internationaal beleid

Het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Tafelronde hanteert het onderstaande beleid ten aanzien van internationale relaties.

 1. De NTR is lid van Round Table International hebben wij een verantwoordelijkheid en invloed met betrekking op het gevoerde internationale beleid. Het bezoeken van RTI events is van wezenlijk belang.
 2. De NTR behoort tot de grootste en best georganiseerde Round Table associaties ter wereld. Deze status brengt verplichtingen met zich mee. Wij kunnen andere associaties in verschillende vormen helpen. Denk hierbij aan kennisoverdracht, ondersteuning in de organisatie van evenementen, bezoeken van hun AGM en het investeren in vriendschappen. De focus ligt wat dit betreft op de zogenoemde “Support Needed Associations”, ofwel die landen die het moeilijk hebben en open staan voor ondersteuning van de NTR. Zie punt 4.1 voor een nadere toelichting op de “Support Needed Associations”.
 3. Het stimuleren van internationaal Tafelen binnen de Nederlandsche Tafelronde door middel van de organisatie van de Benjaminstravel , het Bezoekersfonds, het Travel Fund en de EMA subsidie.
 4. Buitenlandse Tafelaars moeten zich welkom voelen in Nederland. De IRO is binnen Nederland het aanspreekpunt voor buitenlandse Tafelaars. Zijn taak is om verzoeken van buitenlandse tafelaars zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Daar waar nodig zal het HB buitenlandse Tafelaars ontvangen.
 5. De IRO verschaft informatie aan Nederlandse Tafels/Tafelaars als het gaat om internationaal Tafelen. Op verzoek van Nederlandse Tafels/Tafelaars legt hij desgewenst contacten met buitenlandse Tafels/Tafelaars.

Travel Fund

Doel van het Travel Fund is het promoten van internationaal Tafelen en het stimuleren van Nederlandse Tafelaars om buitenlandse Tafelevenementen te bezoeken. Het Travel Fund kent de volgende regels:

 • € 125,00 compensatie per Tafelaar (reiskosten, hotelovernachting, registratie)
 • Maximaal 2 Tafelaars per Tafel mogen per jaar een aanvraag doen.
 • De aanvraag wordt ingediend bij de IRO, welke bepaald of het budget wordt toegewezen op basis de vastgestelde regels en het beschikbare budget.
 • Het bezoek moet gaan naar een AGM in het buitenland of een RTI event.
 • De EMATM meeting is binnen het Travel Fund uitgesloten.
 • De gelden worden op volgorde van binnenkomst toegewezen.
 • Leden van het Hoofdbestuur maken geen aanspraak op het Travel Fund.
 • Elke tafelaar die gebruik maakt van het Travel Fund moet binnen 2 weken na de reis een reisverslag indienen bij de Nationale IRO.
 • Na akkoord van de IRO wordt de compensatie door de Nationale Penningmeester naar de desbetreffende Tafelaar(s) overgemaakt.

Meer info of je aanmelden voor het Travelfund kun je bij de International Relations Officer. Mail de Nationale IRO op iro@roundtable.nl.

EMA subsidie

Naast het Travelfund van de Nederlandsche Tafelronde kent onze organisatie tevens de E.M.A. European and Mediterranean Tablers Meeting subsidie. In 1979 werd door het toenmalige H.B. een toelage ingesteld met als doel het Tafelaars financieel gemakkelijker te maken aan de jaarlijkse E.M.A. deel te nemen. Deze toelage bedraagt € 115,– per Tafelaar met een maximum van € 230,– per Tafel. Mochten de aangevraagde uitkeringen stijgen boven de € 1380,– dan worden de toelagen evenredig verdeeld over het aantal deelnemers. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat de Tafelaar zijn ervaringen deelt met anderen door een artikel te schrijven voor het Tafelrondeblad. Een aanvraag voor de E.M.A. subsidie dient te geschieden via de IRO of de President van de NTR. Dit fonds wordt beheerd door de NTR.

Meer info of je aanmelden voor de EMA subsidie kun je bij de International Relations Officer. Mail de Nationale IRO op iro@roundtable.nl.

Benjaminstravel

De Benjaminstravel is in 2014 binnen de Nederlandsche Tafelronde geïntroduceerd. Het doel is om jonge Tafelaars kennis te laten maken met het internationaal Tafelen. Dit doen we door per district de jongste Tafelaar uit te nodigen om, samen met het Hoofdbestuur, een internationaal Tafelevenement te bezoeken. De Benjaminstravel word aangeboden door de Nederlandsche Tafelronde. Dit betekent dat de vlucht, registratie en hotel volledig voor de Benjamins worden betaald. Uitgaven ter plaatse zijn voor eigen rekening. Voordat de Nationaal IRO vluchten, registraties en hotelovernachtingen definitief maakt, ontvangen de Benjamins een formulier dat zij dienen te ondertekenen. Op het formulier geven zij aan ze deel zullen nemen aan de Benjaminstravel en dat bij annulering de, door de Tafel, gemaakte kosten voor hun rekening komen.

Internationaal Tafelen meemaken?

Wil jij internationaal Tafelen en de Tafelvriendschap ook buiten Nederland ervaren? Ga dan eens mee of organiseer met jouw Tafel een mooie Euromeeting. Uiteraard helpt de Nederlandsche Tafelronde jou graag. Voor meer info of je aanmelden voor een van de subsidies kun je bij de International Relations Officer. Mail de Nationale IRO op iro@roundtable.nl.