De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale Tafelbesturen, Districtsbesturen en een landelijk Hoofdbestuur.

Een van de belangrijkste taken van het Districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de eigen lokale Tafels. Ook leggen zij verbindingen tussen de diverse Tafels. De voorzitters van de Districten vormen samen met het Hoofdbestuur de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een eigen bestuur.