De Nederlandsche Tafelronde maakt deel uit van de Internationale organisatie Round Table International (RTI).

In totaal kent de RTI 57 associaties. Voor meer informatie zie www.rtinternational.org. De associaties hebben middels diverse Internationale meetings contact met elkaar. Denk hierbij aan de EMA European Mediteranean and America’s regio), CTM (Central Tablers Meeting) en de World meeting (RTI). Aan deze meetings neemt met name de IRO en de President deel. Voor meer vragen stel deze gerust aan de IRO.

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels de jaarlijkse ‘numbermeetings’. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is. Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale events bezoeken, zoals van de European Mediteranean and America’s Tablers Meeting (EMATM) en Round Table International (met wereldwijd 45.000 leden). Heb je hier vragen over stel deze dan gerust aan de IRO.