“Wij zijn geen serviceclub. Maar, service en de gedachte dat iedereen op zijn manier een bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij zit diep geworteld bij Tafelaars.”

De Serviceraad adviseert de Tafelraad en het Hoofdbestuur over serviceprojecten, bereidt de keuze voor projecten voor, begeleidt het nationale en internationale project en stimuleert lokale Tafels serviceprojecten te ondernemen. Ook plaatst en volgt de Serviceraad alle financiële transacties ten behoeve van de serviceprojecten.

Maak kennis met de Serviceraad

Deze mannen zorgen dat wij als Tafelronde ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. In het oerwoud van goede doelen en liefdadigheidsprojecten zijn zij onze gids.

Commissie Stichting Vier het Leven

Stefan Stolk

(Maassluis 149)

George Woodham

(Utrecht 113)

 

Commissie Freedom Through Education (FTE)

Kars Varwijk

(Losser 186)

Martijn van ’t Veer

(Alckmaer 190)

Minne de Bock

(Harlingen 101)

Paul Michielsen

(Baarle Nassau 195)

Paul Vreeburg

(Heerhugowaard 144)

Mark Heida

(Utrecht 198)

Algemeen:

E-mail Serviceraad: service@roundtable.nl
Bankrekening ‘De Serviceraad’ Rabobank rekening NL10 RABO 0157 446 298 t.n.v. De Serviceraad.
Vermeld bij het overmaken altijd ten gunste van welk doel het geld wordt overgemaakt en (indien van toepassing) het nummer van uw Tafelronde.