“Wij zijn geen serviceclub. Maar, service en de gedachte dat iedereen op zijn manier een bijdrage behoort te leveren aan de maatschappij zit diep geworteld bij Tafelaars.”

De Serviceraad adviseert de Tafelraad en het Hoofdbestuur over serviceprojecten, bereidt de keuze voor projecten voor, begeleidt het nationale en internationale project en stimuleert lokale Tafels serviceprojecten te ondernemen. Ook plaatst en volgt de Serviceraad alle financiële transacties ten behoeve van de serviceprojecten.

Maak kennis met de Serviceraad

Deze mannen zorgen dat wij als Tafelronde ons steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. In het oerwoud van goede doelen en liefdadigheidsprojecten zijn zij onze gids.

Commissie Stichting Vier het Leven

Stefan Stolk
George Woodham
Erik Post
Alex Blaauboer

 

Commissie Freedom Through Education (FTE)

Fer van den Hurk (Voorzitter)
Mark Heida (Secretaris)
Paul Michielsen
Kars Varwijk
Tim Kant
Lucas Borsboom
Martijn van ’t Veer
Erik Post

Algemeen:

E-mail Serviceraad: service@roundtable.nl
Bankrekening ‘De Serviceraad’ Rabobank rekening NL10 RABO 0157 446 298 t.n.v. De Serviceraad.
Vermeld bij het overmaken altijd ten gunste van welk doel het geld wordt overgemaakt en (indien van toepassing) het nummer van uw Tafelronde.