Stichting Vier Het Leven

Stichting Vier het Leven (4HL) organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen die veelal thuis zitten. Zij worden van deur tot deur begeleid en genieten van een arrangement waarbij alles is geregeld om zorgeloos uit te gaan. Samen uit, samen genieten
Vier het Leven telt landelijk meer dan 1.500 vrijwilligers – veelal cultuurliefhebbers – die zorgdragen voor een persoonlijke begeleiding van de ouderen. Elke vrijwilliger begeleidt maximaal drie ouderen per activiteit waarbij ‘samen uit, samen genieten’ centraal staat.

Onze kracht
De kracht van Vier het Leven zit in het maatwerk, de persoonlijke aandacht en het wegnemen van drempels. Onze gasten worden persoonlijk opgehaald en weer thuisgebracht. Begeleiding, vervoer, entree en consumpties zijn allemaal inbegrepen. Vier Het Leven is door heel Nederland goed vertegenwoordigd. Twaalf regiocoordinatoren zijn een vast aanspreekpunt voor onze lokale Tafels en Districten.

Explosieve groei
Dat 4HL voorzien in een grote behoefte, blijkt wel uit de groeicijfers. Namen in 2006 nog 600 ouderen deel, in 2016 verwachten we 20.000 deelnemers. Zo brengen we steeds meer ouderen in contact met betekenisvolle ervaringen en met elkaar.

Wie meedoet, blijft meetellen. Als non-profit organisatie zijn we afhankelijk van de bijdragen van anderen. Naast de inzet van een fantastische ploeg vrijwilligers, kan Vier het Leven rekenen op de waardevolle steun van onze culturele partners, sponsors en donateurs. Samen helpen we duizenden ouderen op weg naar nieuwe belevenissen; om naar uit te kijken, om mee te maken en nog lang van na te genieten. Immers, wie meedoet, blijft meetellen.

Hoe kunnen we Vier Het Leven ondersteunen?

Naast financiele bijdragen, kunnen we 4HL prachtig ondersteunen met raad en daad. Continue meedenken over de structuur, huisvesting, ‘branding’ etc kan 4HL alleen maar vooruit helpen. Tevens kunnen we met onze expertise en contacten helpen op dit front. Het ondersteunen van een specifiek evenement door zelf met ouderen op pad te gaan is simpelweg prachtig. Dit begint bij het opbellen van de ouderen met de mededeling dat je ze ‘zondagmiddag’ komt halen. Dat contactmomentje het opgehaald worden door een jonge sympathieke vent en het ritje naar theater is al pure entertainment voor eenzame ouderen.

Website: www.4hetleven.nl