Extra aandacht voor je eigen serviceproject
Elk project van elke lokale Tafel verdient aandacht. Allemaal zetten we ons volop in voor een betere maatschappij. Maar: “some projects are more equal than others”, en daarom kiezen we iedere drie jaar twee projecten die gedurende drie jaar extra aandacht krijgen. Tijdens de AGM, dat valt binnen het verkiezingsjaar, kiezen de leden het nationale serviceproject; het internationale serviceproject wordt ook binnen het verkiezingsjaar gekozen tijdens de Halfjaarlijkse.

Hoe dien je een project in voor de verkiezing?
Wanneer je jouw serviceproject wilt indienen voor de verkiezing, neem je eerst contact op met de Serviceraad via service@roundtable.nl.

Je ontvangt een aanmeldingsformulier dat je invult en inlevert, samen met een concept plan van aanpak waarin je het serviceproject motiveert en beschrijft hoe jullie Tafel de landelijke uitrol succesvol gaat aanpakken. De Serviceraad toetst de ingediende plannen en selecteert de Tafels die hun plan tijdens de AGM dan wel halfjaarlijkse mogen presenteren.

De aanwezige leden kiezen op de AGM, dan wel Halfjaarlijkse, het project dat de komende twaalf maanden als landelijk dan wel internationaal serviceproject ’in the spotlight’ zal staan. De Serviceraad en het hoofdbestuur ondersteunen de winnende Tafel een jaar lang met de inzet van alle mogelijke middelen om zo het succes van het serviceproject te vergroten.

Randvoorwaarden:

  • Het betreft een lopend/bestaand serviceproject van een lokale Tafelronde.
  • Er is ruimte voor andere Tafels om op diverse manieren bij te dragen, bijvoorbeeld financieel of in de vorm van ‘handjes’.
  • Het serviceproject is toepasbaar op iedere Tafelaar, regio en beroepsgroep.
  • Er is een plan van aanpak gereed voor de uitrol als landelijk serviceproject (concept is verkrijgbaar bij de Serviceraad) voor minimaal het komende jaar in het geval dat het project gekozen wordt als landelijk serviceproject.
  • Het serviceproject wordt aantoonbaar gesteund door minimaal twee andere Tafels.