De voorzitters van de veertien Districten vormen samen met het Hoofdbestuur de Nationale Tafelraad. De Tafelraad komt elke twee maanden bij elkaar om activiteiten in de Districten te bespreken en te kijken waar het Hoofdbestuur zaken kan faciliteren.

 

Maak kennis met de Nationale Tafelraad.

Veertien Districten, veertien voorzitters. Zij zorgen dat het Hoofdbestuur weet wat zich afspeelt in de regio’s. Zij zijn de ogen en oren van het District en primair aanspreekpunt.